نگرش و دیدگاه آکادمی آریا

پاسخ ما به این سوال که چرا افراد در سازمان‌ها آموزش گریز شده‌اند؟

دلیل مهم دیگری است که آموزش‌ها به درستی و به صورت حرفه‌ای طراحی نمی‌گردد. یک طراحی مناسب دوره حتی این امکان را به وجود می‌آورد که مدرسان نه چندان حرفه‌ای نیز می‌توانند ارائه قابل قبولی را داشته باشند و این فقط به دلیل ساختار درست دوره می‌باشد از این رو یکی از خدمات آکادمی آریا طراحی دوره‌ها بر اساس نیازهای آموزشی و به شکلی خلاقانه است که در این مسیر از ابزارهای چون تکنیک‌های TRIZ در آموزش و استانداردهای بین‌المللی طراحی دوره‌های آموزشی و همچنین اصول تکنیک‌های نوین تدریس استفاده می‌شود.

از دیگر دلایل آموزش گریزی فراگیران عدم وجود یک فرآیند آموزش موثر در سازمان‌ها جهت نیاز سنجی، طرح ریزی و پشتیبانی اجرای آموزش‌ها بوده که نهایتا به اثر بخش نبودن دوره‌ها می‌انجامد که در این راستا آکادمی آریا با داشتن مشاوران متخصص در امر فرآیند آموزش و با بهره گیری از استاندارد‌های بین المللی، خود را به گونه‌ای تجهیز نموده تا بتواند سازمان‌ها را در راستای رسیدن به اهداف آموزشی همراهی نماید.

یکی از مهمترین دلایل آموزش گریزی فراگیران را، باید ناکارآمد بودن مدرسان دوره‌ها دانست چرا که مدرسان رویکردی حرفه‌ای را در فنون تدریس دنبال نمی‌کنند. بر همین اساس آکادمی آریا تمامی مدرسان خود را به فنون نوین تدریس تجهیز نموده و الزامات ویژه‌ای را برای شرایط تدریس تعیین نموده است تا بتوانیم سطح کیفی کاملا متفاوتی را در آموزش ایجاد نماییم.