بسته آموزشی سازمان های شاد و موفق ( ویژه مدیران، ویژه کارشناسان)

هدف

توسعه بسترسازی و ایجاد فرهنگ شادمانی و نشاط در اجزاء مختلف سازمان اعم از سرمایه های انسانی، مشتریان و سایر اعضاء زنجیره تامین به منظور حصول به نتایج ویژه، سودآور و مطمئن در بلند مدت برای سازمان ها.

طرح مساله

آیا شما نمی خواهید به موفقیت روزافزون دست بیابید؟ آیا می دانید که می توانید با پیاده سازی الگوی سازمان های شاد و موفق به نتایج زیر خواهید رسید، مطمئن باشید … این موضوع در بسیاری از نقاط جهان به اثبات رسیده است.

 • بهره وری بالاتر؛ افراد شاد به نتایج بهتری دست می یابند.
 • کیفیت بهتر؛ افراد شاد به کیفیت بیشتر توجه می کنند.
 • ساعات غیبت کمتر؛ افراد شاد دوست ندارند غیبت کنند.
 • استرس و تنش کمتر؛ افراد شاد کمتر مستعد استرس و ناراحتی های عصبی هستند.
 • دست یابی به بهترین ها؛ افراد شاد و سازمان های آن ها همیشه بهتر عمل می کنند.
 • فروش بیشتر؛ فروشندگان شاد همیشه در صدر جداول ارزیابی آمار فروش هستند.
 • افزایش رضایت مندی مشتریان؛ کارکنان شاد بهترین نفرات سازمان برای ارائه خدمات بی نظیر به مشتریان هستند.
 • خلاقیت و کارآفرینی بیشتر؛ افراد شاد خلاق ترند.
 • انعطاف پذیری بیشتر؛ افراد شاد در مقابل تغییرات به مراتب انعطاف پذیرترند.
 • کاهش هزینه خواب سرمایه و افزایش سود؛ به دلیل تمام موارد اشاره شده.

مخاطبان این بسته آموزشی

 • کارشناسان سازمان ها.
 • مدیران سازمان ها.

تشریح بسته آموزشی

این مجموعه دوره آموزشی شامل دو دوره یادگیری به شرح زیر می باشد:

 1. سازمان های شاد و موفق ( ویژه مدیران) – 2 روز
 2. سازمان های شاد و موفق ( ویژه کارشناسان) – 2 روز

سازمان های شاد و موفق ( ویژه کارشناسان)

در این دوره کارشناسان به این باور می رسند که شادی آنها تنها توسط مدیران تامین نمی شود. آنها یاد می گیرند که چگونه هیجان های مثبت و منفی خود را کنترل نموده و بتوانند راه های موثر و صحیح برای شادی را کشف کنند. آنها شادی خود را مورد ارزیابی قرار می دهند و نقاط قوت و ضعف خود را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می دهند. در نهایت به ایجاد طرح شادسازی پرداخته و برای دستیابی به شادی و موفقیت در سازمان برنامه ریزی می کنند.

سازمان های شاد و موفق ( ویژه مدیران)

در این دوره مدیران به اجزاء مختلف شادی در سازمان پی می برند. آنها درک می کنند که شادی تا چه میزان در افزایش سود و بهره وری در سازمان تاثیرگذار است. آنها شیوه ارزیابی شادی کارکنان را فرا می گیرند و با الگوهای مطرح جهت ایجاد طرح های شادسازی با مشارکت کارکنان آشنا می شوند.

اين دوره به شكل عمومي در سه جلسه نيم روزه يا دو روز كامل اجرا مي گردد.