نرم‌افزارهای آماده

آموزش مدیریت زمان

سرفصل‌های آموزشی

  • ارزش زمان و ضرورت مدیریت زمان
  • خود ارزیابی
  • عوامل اتلاف زمان
  • هدف گذاری و برنامه ریزی شخصی
  • برنامه ریزی زمانی
  • اولویت بندی
  • چهار چوب های ذهنی
  • راهکارهای مدیریت زمان