فیلم‌های آموزشی

فیلم آموزشی مدیریت تغییر و بهبود عمللکرد

مفاهیم کلیدی

کاربرد روش‌های ایجاد تغییر ملموس و غلبه بر موانع تغییر، ویروس‌های ذهنی و فیلمی از یک نابغه شیوه‌های نوین مدیریت چالش‌ها، مشکلات و شکست‌ها تبدیل آن‌ها به فرصت‌ها و پیروزی‌ها شناخت نابغه درونی و افزایش انگیزه با تکنیک‌های کاربردی خلاقیت آشنایی با انواع مدل‌های حل مشکل و تصمیم‌گیری در بحران با رویکرد خروج از بحران و انجماد فکری، با حضور 6 میهمان ویژه.

اساتید

مهندس امیر حسین مظاهری سیف

کارآفرین برتر کشور، مدرس دانشگاه و خالق کتاب رقص عقابها

دکتر بهروز اقبالی

سر ممیز و مدرس بین المللی

سیستم‌های مدیریت کیفیت

فیلم آموزشی نوابغ فروش ایرانی

مفاهیم  کلیدی

هفت عنصر رفتار حرفه‌ای فروشندگان موفق (نوابغ فروش)

طراحی فروش چگونه میسر می‌شود؟ وظیفه اصلی فروشنده چیست؟

شش نکته تعیین کننده در مراحل فروش که نادیده گرفته می‌شود؟

تکنیک‌‌های موثر تغییر قوانین 80-20 در فروش سازمانی

کاربرد تشریفات نوین در فروش و رضایتمندی مشتریان

تکنیک‌‌های coaching درفروش حرفه‌ای

ترفندهای روان شناختی مذاکرات اثربخش

اساتید

علی محمد بیدار مغز

مهندس امیر حسین مظاهری سیف

دکتر پندار شهبازی

دکتر بهروز اقبالی