دوره‌های ویژه

دوره مدیریت زندگی با مشتری

در این دوره با نگاهی دیگر به مشتری و مشتری مداری، تفاوت ارتباط با مشتری و زندگی با مشتری مشخص می شود و می آموزیم که چگونه با او ارتباط داشته باشیمو رضایت مشتری را به نحوی حرفه ای جلب نماییم و بتوانیم با یک مشتری ناراضی و خشمگین برخوردی حرفه ای داشته باشیم و به شکایتش رسیدگی کنیم.و در آخر مهمتر از موارد فوق ، تکنیک های روانشناسی برخورد با مشتری در هنگام فروش را فرا می گیریم و موثرتر با او زندگي مي کنيم. فراموش نکنيم که اين دوره در حقيقت 4 دوره مي باشد که با طرح ريزي منحصر بفردش مي تواند منافع قابل توجه اي را براي سازمانهايي که آنرا برگذار مي کنند در برداشته باشد.

حرفه‌ای گری

حرفه ای گری، تواضع، مهارت های سازمانی، انعطاف؛ این مهارت ها و رفتارها برای موفقیت هر شغلی بسیار حیاتی می باشد. در بیشتر مواقع، این مهارت و توانایی ها در نیروهای انسانی کمتری یافت می شود مخصوصا در کارکنان جدید و بی تجربه. سازمانها نیاز دارند که افراد را از حالت اولیه خودشان به یک فردی با رفتار حرفه ای ثابت ارتقاء دهند.

– حرفه ای ها، یک تمام کننده کار هستند. آنها قابل اعتماد هستند و به وعده هایشان عمل می کنند.

– حرفه ای ها از خود کیفیتی از درستکاری و صداقت را به نمایش می گذارند.

– حرفه ای ها به ویژه هنگامی که دچار اشتباهی می شوند، پاسخگوی افکار، کلمات و اعمال خود هستند

– حرفه ای ها از نظر ظاهری همیشه مرتب به نظر می رسند

این ویژگی ها نشان می دهد حرفه ای ها، افرادی هستند که برای دیگران ارزش و احترام قائلند. این افراد اعتبار واقعی را به سازمان خود می دهند. به همین دلیل بسیار مهم است که در محل کار خود شهرت حرفه ای بودن را به دست آوریم. حرفه ای های واقعی هستند که در پروژه ها و فعالیت های مهم سازمان بازی داده می شوند و به طور معمول در مسیر شغلی خود موفق هستند.

مشاهده بروشور